Zoek haptotherapeut

Zoek een haptonoom of haptotherapeut bij u in de buurt!

Voorwaarden

Artikel 1 – Doelstelling 
De website www.alleHaptonomen.nl heeft tot doel alle adressen van haptonomen en haptotherapeuten op een overzichtelijke en toegankelijke wijze beschikbaar te maken op het internet, zodat cliënten en verwijzers zich snel kunnen informeren over een geschikte haptonoom of haptotherapeut bij hen in de buurt.

Artikel 2 – Vereisten 
U bent werkzaam als 
haptonoom  haptotherapeut of fysiotherapeut en u heeft een relevante opleiding in de haptonomie gevolgd.

Artikel 3 – Kosten 
(Alle vermelde bedragen zijn excl btw.)
Deelname kost éénmalig 25 euro. De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn (per adreslijst waar u zich voor opgeeft) 10 euro, indien u via een automatische incasso betaald, anders is het 12,50 per jaar. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Aanbrengen van wijzigingen: 15 euro per wijziging. Kosten per betalingsherinnering: 5,50 euro. Alle vermelde bedragen zijn excl. btw. Indien u zich via de email opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur, overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. De betalingstermijn is 14 dagen. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. Wijzigingen dienen per e-mail aan info@amerweb.nl aangeleverd te worden. U bent zelf verantwoordelijk wijziging van uw e-mail adres tijdig door te geven. Indien u dat niet doet, kunnen de administratiekosten oplopen. De betalingsherinneringen worden nl. ook per email verstuurd.
Bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch afgeschreven van het banknummer dat u bij uw machtiging heeft opgegeven. U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank. 


Artikel 4 – Beëindiging van deelname 

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname  wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar.  Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden.  Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!

Artikel 5 – Beëindiging door www.alleHaptonomen.nl 
De deelname van een deelnemer zal door www.alleHaptonomen.nl worden beëindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van een daartoe geautoriseerde instantie.

NB Rechtsgeldigheid online aanmeldingsprocedure
Let op: Wanneer u het opgaveformulier invult en op ‘Verzend’ klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de ‘Tarieven en voorwaarden’ gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en Incassobureau Justice.